AED-apparatuur en vluchtroutes

Calamiteitenkaart

AED-apparatuur en vluchtroutes

Hieronder kunt u de laatst actuele calamiteitenkaarten met AED-apparatuur en vluchtroutes op de bedrijventerreinen gemeente Bladel downloaden.

Zorg dat uw kaart actueel is
De plattegronden worden met jaarlijks geactualiseerd en verspreid. Wij adviseren bedrijven en bewoners om deze plattegronden zichtbaar op te hangen.

In geval van nood AED-apperatuur beschikbaar
OBGB-lidbedrijven doen met de vermelding op deze plattegrond (automatisch) de toezegging hun medewerking te verlenen in geval van nood; zij stellen dan hun AED-apparatuur beschikbaar. Dankzij het KVO-traject zijn daarnaast twee AED-apparaten geplaatst bij Autoschade Bleijenberg en Tristar (aan de buitenzijde van de panden) en voor een ieder toegankelijk (ook aangegeven op de plattegronden).

Belangrijke telefoonnummers staan ook vermeld op deze kaart:
Alarmnummer: 112
Politie (geen spoed): 0900 884
Melden van calamiteiten: 0497-361444
> Klacht- en meldpunt

Download hieronder de gewenste calamiteitenkaart:

Calamiteitenkaart Bladel
Versie 4 – juni 2019
Calamiteitenkaart Hapert
Versie 4 – juni 2019